Strona główna
Należności pieniężne z tytułu służebności przesyłu break

Kancelaria MK

Sp. z o.o.

ul. Cechowa 4, 77-400 Złotów
tel. 731 551 510, 731 554 933
e-mail: kancelariamkzlotow@gmail.com

Pełnomocnikiem Kancelarii MK Sp. z o.o.
na województwo mazowieckie
jest Pan Mateusz Olszewski.


O kancelarii

Informacje o kancelarii

Kancelaria MK Sp. z o. o. w Złotowie kieruje  do Państwa ofertę  pomocy prawnej w zakresie odzyskania należności pieniężnych z tytułu służebności przesyłu.

 

1) Wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu w zakresie korzystania z Państwa gruntów przez posadowienie urządzeń przesyłowych.

2) Wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z Państwa gruntów przez posadowienie urządzeń przesyłowych.

3) Odszkodowania deliktowe za szkody powstałe w związku z bezprawnym posadowieniem urządzeń przesyłowych na Państwa gruntach.

 

Co to jest służebność przesyłu?

Na wielu nieruchomościach będących własnością prywatną znajduje się sieć infrastruktury technicznej. Urządzenia w postaci słupów elektroenergetycznych, linii energetycznych, linii telekomunikacyjnych, linii wodociągowych, linii gazowych, linii ropociągowych itp. Urządzenia te nie są własnością właściciela działki a przedsiębiorstwa przesyłowego, które korzystają z cudzego gruntu i taki stan powinien zostać uregulowany umową ustanowienia służebności przesyłu. Urządzenia techniczne obniżają wartość całej nieruchomości! Stanowią utrudnienia w pracy polowej rolników (większy nakład czasu i pracy ze strony właściciela gruntu, większe zużycie paliwa itp.), co negatywnie skutkuje obniżonymi plonami oraz niższą efektywnością ekonomiczną.

 

Co należy się z tytułu służebności przesyłu?

Za ustanowienie służebności przesyłu właścicielowi, użytkownikowi wieczystemu przysługuje wynagrodzenie. Z tytułu posadowienia urządzeń przesyłowych przysługują również wynagrodzenie za bezumowne korzystanie oraz odszkodowania za szkody spowodowane bezprawnych utrzymywaniem linii przesyłowych. Warto znać swoje prawa i wiedzieć, że przysługują Państwu roszczenia za utrzymywanie linii przesyłowych.

 

Ile można zyskać, skąd wiedzieć ile otrzymam?

 

Podstawowym krokiem, czynnością, która przedstawi klarowny obraz tego co można zyskać, jaką kwotę mogę otrzymać za służebność przesyłu jest wycena. Specjaliści ds. wyceny roszczeń posługują się wysoce precyzyjną wiedzą i umiejętnościami, które pozwolą określić kwotę roszczeń należną Państwu. Niewątpliwa opłacalność istnieje w przypadku większego areału przeciętego szeregiem linii i wieloma słupami ( przy niewielkiej ilości słupów, tj. 1-2 słupy nakład pracy naszej kancelarii oraz nakłady finansowe ze strony Państwa mogą przewyższyć  wysokość należnego odszkodowania). Wyceny, która daje nam odpowiedź czy warto dochodzić swoich roszczeń. Opłata za wykonanie wyceny to kwota 100 zł netto+ VAT. Wycena nie jest wiążąca z umową. Warto korzystać z przysługujących nam praw!

 

Co dalej?

Kancelaria MK współpracuje z renomowaną Kancelarią Radcy Prawnego Radosława Kilara, który specjalizuje się w dochodzeniu roszczeń z tytułu służebności przesyłu. Orzecznictwo Sądu Okręgowego w Poznaniu oraz orzecznictwo kilkunastu Sądów Rejonowych podlegających pod Sąd Okręgowy w Poznaniu w postaci:

 

 • Sądu Rejonowego Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu,
 • Sądu Rejonowego Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
 • Sądu Rejonowego Poznań - Stare Miasto w Poznaniu,
 • Sądu Rejonowego w Chodzieży,
 • Sądu Rejonowego w Gnieźnie,
 • Sądu Rejonowego w Grodzisku Wlkp.,
 • Sądu Rejonowego w Kościanie,  
 • Sądu Rejonowego w Lesznie,  
 • Sądu Rejonowego w Pile,
 • Sądu Rejonowego w Rawiczu,  
 • Sądu Rejonowego w Szamotułach,  
 • Sądu Rejonowego w Trzciance,
 • Sądu Rejonowego w Wągrowcu,  
 • Sądu Rejonowego w Wolsztynie,  
 • Sądu Rejonowego  w Złotowie,
 • Sądu Rejonowego we Wrześni

 

jest bardzo korzystne dla właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości, mamy bardzo dużą wygrywalność spraw na ww. terenie. Pobieramy kwotę 100 zł netto plus vat ( 123 zł brutto ) za wycenę roszczeń, kwotę 1 500 zł netto plus vat ( 1 845 zł brutto ) z tytułu wynagrodzenia wstępnego przed przyjęciem sprawy oraz wynagrodzenie za efekt po wygraniu sprawy od kwoty wygranej w postaci prowizji w wysokości 20 % netto plus vat proporcjonalnie od każdej wygranej kwoty. 

 

Jakie koszty poniosę?

Koszty procesu, Opłaty sądowe, koszty dojazdu na rozprawy i koszty zaliczki na biegłych sądowych ponosi Klient.  Po wygraniu sprawy koszty np.: za koszty opinii biegłych sądowych mogą być zwrócone klientowi w pełnej lub częściowej wysokości – jednak o tym decyduje już Sąd.

 

Realna szansa na wygraną jest bardzo znacząca, zatem warto dochodzić swoich praw najlepiej we współpracy z naszą kancelarią prawną. Zapraszamy serdecznie do kontaktu oraz współpracy z nami.

« Powrót

Kancelaria MK Sp. z o.o.

ul. Cechowa 4, 77-400 Złotów
NIP: 7671 700 998
tel. +48 731 551 510
tel. +48 731 554 933
E-mail: kancelariamkzlotow@gmail.com